ThatQuiz
Biblioteca de proves públiques
thatquiz.org
ProfessorNom de la provaTipus de provaData d'edició
Andreu martí, José fernando - CEIP COVALTA
Gentilicis 02 (de la vall d'albaida) (15)Resposta curta2013.08.02
Gual, Berna - CEIP Juníper Serra
Prehistòria (5è ep) (10)Opció múltiple2013.06.18
Edat mitjana (a la península) (5è ep) (10)Opció múltiple2013.06.18
Edat antiga (a la península) (5è ep) (20)Opció múltiple2013.06.18
Oliver, Rafel - Cepa SON CANALS
Càlcul trigonomètic darrera (16)Diapositives2013.05.23
Rovira Isern, Àngels - Institut de Vic
Catalunya dins la corona d'aragó (20)Opció múltiple2013.05.16
Montse gelis bosch, Mgb - INS Montsacopa
cossos a l'espai (10)Opció múltiple2013.05.15
Hübner figueras, Astrid - IES Alba del Vallès
Operacions combinades 1.1 (10)Resposta curta2013.05.14
Montse gelis bosch, Mgb - INS Montsacopa
escales i mapes (10)Opció múltiple2013.05.09
Oliver, Rafel - Cepa SON CANALS
Funcions lineals i parabòliques (10)Diapositives2013.05.08
Funcions lineals (5)Diapositives2013.05.08
Funcions lineals 2 (6)Diapositives2013.05.08
Segui ramis, Iolanda -
Medi 5è . la població (20)Opció múltiple2013.05.08
Montse gelis bosch, Mgb - INS Montsacopa
Logaritmes (10)Resposta curta2013.05.04
Operacions combinades (enters) (10)Resposta curta2013.05.04
mesures de longitud, superfície i volum (10)Diapositives2013.05.04
Espígol, Pep - Escola Solc
Isòtops (19)Diapositives2013.04.17
Rebagliato, Jordi -
Rectes i punts (10)Aparellar2013.04.10
1...5960616263646566676869