Equacions 1r grau
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
5x-13 = 27
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
9x = 55-2x
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
7x = x-60
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
x+7 = 49-2x
(Si dona decimal, escriu la coma decimal amb la coma a baix)
Resol l'equació:
x =
38x-25 = 17x+59
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.