Problema directe II
Calcula:
7
1
de 252 =
Calcula:
5
3
de 265 =
Calcula:
9
7
de 576 =
Calcula:
6
5
de 192 =
Calcula:
6
1
de 486 =
Calcula:
7
3
de 581 =
Calcula:
3
2
de 351 =
Calcula:
7
2
de 413 =
Calcula:
8
5
de 648 =
Calcula:
13
6
de 247 =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.