Productes notables I
 • 1. (3x+2y)2
A) 9x2 + 12xy - 4y2
B) 9x2 + 12xy + 4y2
C) 9x4 + 12xy + 4y2
D) 9x2 + 4y2 + 6xy
E) 9x2 + 12xy + 4y5
 • 2. (12x+6y)2
A) 144x2 + 144xy + 36y2
B) 144x2 + 144xy - 36y2
C) 144x2 - 24xy + 36y2
D) 24x2 + 12y2 + 24xy
E) 24x4 + 24xy + 12y2
 • 3. (2x+10y)2
A) 4x2 + 40xy - 100y2
B) 4x2 + 20y + 40xy
C) 4x2 + 40x2y2 + 100y2
D) 4x4 + 40xy + 100y2
E) 4x2 + 40xy + 100y2
 • 4. (3x+2y)2
A) 9x2 - 6xy + 4y2
B) 9x2 + 12xy + 4y2
C) 12x2 + 6xy + 4y2
D) 9x2 + 12xy - 4y2
E) 6x2 + 6xy + 4y2
 • 5. (3x - 2y)2
A) 42 - 9x2 + 3xy
B) 9x2 - 1xy - 4y2
C) 9x2 - 12xy + 4y2
D) 9x2 + xy + 4y7
E) 9x4 + xy + 4y2
 • 6. (3k-8y)2
A) 9k2 + 48ky + 64y2
B) 64y2 + 9k2 - 48ky
C) 9k2 + 64y2 - 24ky
D) 9k2 - 48ky - 64y2
E) 9k2 - 48ky - 64y2
 • 7. (5x+ 2xy)2
A) 10x2 + 4x2y2 + 20x2y
B) 25x2 + 20x2 y2
C) 25x2 + 20x2 y + 4x4 y2
D) 4x2y2 + 20x2 y + 25x2
E) 25x2 + 20x2 y + 6x2 y2
 • 8. (3x - 5y4 )2
A) 9 x2 - 15xy4 + 25y8
B) 9x2 - 25y8 + 30xy4
C) -25x8 + 6xy5 + x2
D) 3x2 + 6xy4 - 25y8
E) 25y8 - 30xy4 + 9x2
 • 9. (2x-2y)2
A) 4x2 + 4y2 + 8xy
B) 4x2 - 4y2 - 2xy
C) 4x2 + 4y2 - 8xy
D) 4y2 + 8xy - 4x2
E) 2x2 + 2y2 - 4xy
 • 10. (3y2 - 4x)2
A) 9y2 + 16x2 + 24y2x2
B) 9y2 + 16x2 - 24y2x2
C) 9y2 - 16x2 + 24y2x2
D) 9y4 + 16x - 24y2x2
E) 9y4 - 24xy2 + 16x2
 • 11. (x + 2y)·(x - 2y)
A) x2 - 2y2
B) (x - 4y)2
C) x - 4y
D) x2 - 16y2
E) x2 - 4y2
 • 12. (xy - 2)·(xy + 2)
A) x2y - 4
B) 2xy - 4
C) x2y2 - 4
D) xy2 - 4
E) (xy - 4)2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.