Extraure de dintre d'una arrel quadrada
Extrau tot el que pugues de dins de l'arrel i
expressa el resultat en la forma a√b :
√72  =
√75  =
√32  =
√54  =
√242  =
√108  =
√147  =
√-225  =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.