Operacions combinades fraccions (II)
3
4
.
1
6
+
3
2
=
3
4
-
1
6
.
3
2
=
3
4
.
1
6
+
3
2
=
3
4
-
1
6
+
3
2
=
3
4
.
1
6
:
3
2
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.