Operacions combinades amb fraccions
Resol les següents operacions combinadesamb fraccions sense utilitzar la calculadora:
1
2
+
3
4
·
2
3
-
1
6
=
1
2
+
3
4
:
2
3
-
1
6
=
1
2
+
3
4
:
2
3
-
1
6
=
1
2
+
3
4
:
2
3
+
1
6
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.