Problema directe III
Calcula:
8
5
de 472 =
Calcula:
5
2
de 165 =
Calcula:
7
3
de 259 =
Calcula:
6
5
de 288 =
Calcula:
5
4
de 380 =
Calcula:
7
4
de 532 =
Calcula:
9
2
de 603 =
Calcula:
4
1
de 336 =
Calcula:
7
5
de 637 =
Calcula:
3
2
de 645 =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.