Vives. 3ESO. T1 (III). Multiplicació de fraccions
8
9
.
16
27
.
2
1
=
12
25
.
10
9
.
45
20
=
42
55
.
49
11
.
63
28
=
48
50
.
32
75
.
28
45
=
121
65
.
66
39
:
33
20
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.