6è Cat T7 m /n /mm /nn /mp
 • 1. sa___faina
A) n
B) m
 • 2. e___ bolicar
A) n
B) m
 • 3. i___vitar
A) n
B) m
 • 4. co___vidats
A) n
B) m
 • 5. co___ prensió
A) n
B) m
 • 6. co___versa
A) m
B) n
 • 7. è___ fasi
A) m
B) n
 • 8. bo___ ber
A) m
B) n
 • 9. I___aculada
A) mp
B) mm
C) nn
 • 10. sí___ toma
A) mm
B) nn
C) mp
 • 11. co___ te
A) nn
B) mm
C) mp
 • 12. ate___ tar
A) mp
B) mm
C) nn
 • 13. A___a
A) nn
B) mm
C) mp
 • 14. Ge___a
A) nn
B) mp
C) mm
 • 15. co___ ectar
A) mm
B) nn
C) mp
 • 16. ca___
A) mm
B) nn
C) mp
 • 17. a___ex
A) nn
B) mm
C) mp
 • 18. i___ocent
A) mm
B) nn
C) mp
 • 19. i___ illorable
A) nn
B) mm
C) mp
 • 20. te___ s
A) nn
B) mm
C) mp
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.