CHIRE - PROBLEMES EN VALENCIÀ 1

PROBLEMES

 

MATEMÀTIQUES

PACO  CHIRE

Cèlia va nàixer al juny de 1.995. Si ara estem al febrer

de 2.010.

¿Quants anys té Cèlia en estos moments?

13 anys
PROBLEMA 1:
14 anys
15 anys
16 anys
Szilard s'ha comprat unes botes de futbol que li han
costat 93,97.- € i unes canyelleres que valen 32,47.- €.
Si Szilard tenia 150,00.- €. Quant li haurà sobrat?
PROBLEMA 2:
23,57
23,56
24,55
Szilard ha llogat una bicicleta que costa 3,25.- € l'hora.
Si l'ha utilitzat durant 5.-hores.

Quant haurà de pagar?
PROBLEMA 3:
15,45
14,25
16,35
16,25

Entre Rubén i el seu amic Khalid tenen 197 cromos de

la lliga de futbol.

¿Quants cromos els falten per a tindre 245?

PROBLEMA 4:
58
38
48
68
PROBLEMA 5:
Ernesto té 13,28.- € i, el seu amic Víctor té 45,56.- €.
Quant li falta a Ernesto per a tindre la mateixa
quantitat que Víctor?
32,46
33,58
33,28
32,28
Víctor i Khalid tenen 50,00.- € cada un. Volen anar a
sopar i després a la discoteca. Si el sopar els costa
17,56.- €  a cada un i l'entrada a la discoteca
12,00.- €.
Quants diners els sobrarà a cada un?
PROBLEMA 6:
20,45
19,44
19,45
20,44
PROBLEMA 7:

Ángel i els seus dos germans passen el dia en un

parc d'atraccions. Si l'entrada al parc costa

35,50.- € per persona.

Quants diners es gastaran en total amb les

entrades?

105,5
106,5
106,6
105,6
PROBLEMA 8:

Esteban té un gos i un gat. Si per a alimertar-los

es gasta 12,35.-€ a la setmana.

Quant es gastarà durant 7 setmanes?

84,45
86,45
85,55
PROBLEMA 9:

Àngel s'ha comprat una bicicleta de segona mà

que li ha costat 425,50.-€. El seu company Esteban

té una altra bicicleta que li va costar 730,25.-€.

Quant es van gastar en total entre els dos?

1165,75
1255,75
1155,75
PROBLEMA 10:

Una setmana té 7 dies.

Un dia té 24 hores

Quantes hores té una setmana?

148
168
158
178
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.