Sistemes equacions lineals_Reforç
 • 1. x=4; x-y=6
 • 2. 2x-3y=-4; x+8y=-2
 • 3. 7x+y=31; 3x-4y=0
 • 4. x-y=-1; 4x-3y=8
 • 5. 2x+3y=-9; x-y=3
 • 6. 2x+5y=6; 4x-7y=12
 • 7. x-4y=3; 2x+y=3/2
 • 8. 2x+2=y-2; x+4=2y-1
 • 9. 2x+5=y+12; x-3=y+2
 • 10. 3x=y-3; x-5=4y-6
 • 11. 2x+y=4; x+y=3
 • 12. 2x+3y=7; 3x-2y=4
 • 13. 3(x+y)=2y+1; 2(x-y)-1=1
 • 14. -5x-y=-9; -11x+9y=-31
 • 15. -6x-8y=-28; 8x-y=-21
 • 16. -6x+4y=38; x-4y=-23
 • 17. x-10y=39; 4x-10y=66
 • 18. x+2y=7; -9x-8y=-63
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.