Suma, resta i multiplicació polinomis
 • 1. (3x2+11x+4)+(x2-3x-2)=
 • 2. (3x4+7x-1)+(-4x4-3x2+2x-3)=
 • 3. (4x5+3x4-5x3+2x2+x-3)-(x5-7x4+2x3-x2+3x-4)=
 • 4. (2x3-3x2+5x-1)-(x3+5x-3)=
 • 5. (3x3-2x+3)-(2x2+3x-2)-(2x+2)=
 • 6. (2x2+3x–2)+(2x+2)=
 • 7. (3x3–2x+3)+(2x2+3x–2)=
 • 8. (2x+2)-(2x2+3x–2)=
 • 9. (3x2+4x-5)-(3x6+4x3-2x2+1)=
 • 10. (4x6-3x2-6x)+(4x6+4x2-3x)=
 • 11. (4x3+7x-2)-(2x5+2x3+4x)=
 • 12. (7x4-5x3+4x+2)-(-6x5-2x4+9x3+7x-3)=
 • 13. (3x2-4)·(2x-5)=
 • 14. (3x3-9)·(5x-6)=
 • 15. 3x·(5x2-4)=
 • 16. (-2x-3)·(2-3x)=
 • 17. (2x+2)·(2-3x)=
 • 18. (7x2-4)·(7x2+4)=
 • 19. (4x-6)2=
 • 20. (x-1)·(x+1)=
 • 21. (x2/2-1/3)·(6x+12)=
 • 22. (x+1)(x+2)=
 • 23. (x-2)(x+3)=
 • 24. x(2x+3)=
 • 25. 3x2(x+5)=
 • 26. 2x+3(x+5)=
 • 27. 2x-(3x-2)=
 • 28. 3x(x2-3x+4)=
 • 29. (x2+3x-2)(x+3)=
 • 30. (x-2)(3x2+x)=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.