Suma, resta i multiplicació monomis
 • 1. x + x + x
 • 2. x + 2x + 3x
 • 3. x + y + x + y
 • 4. 2a + 7a
 • 5. 5x2 – x2
 • 6. 3a2 – 8a2
 • 7. 4a3 – 5a3 + 2a3
 • 8. 7a – 10a + 2
 • 9. 3x2 + 2x2 – 6x2
 • 10. 3x2·5x2
 • 11. 6x5·4x5
 • 12. x3·x2
 • 13. 4x4·6x7
 • 14. 7x5·5x3
 • 15. -3x5·6x7
 • 16. 9·7x4
 • 17. -11x3·(-2x3)
 • 18. -5x4·(-6)x4
 • 19. 4x3·(-12x5)
 • 20. x4·x2
 • 21. 4x2·2x4
 • 22. 2y3·5y
 • 23. 2x2y·6xy3
 • 24. a2b·4ab5
 • 25. -7x3y2·2x2y
 • 26. 3a2·4a2b3
 • 27. 2x2yz2·3xy2z
 • 28. x2y3·(-3xy4)
 • 29. 3x-2y·2x3y4
 • 30. 2/3 x2y· 1/5xy2
A) 2/15 x2y2
B) 10/3 x2y2
C) 3/8 x2y2
D) 2/15 x3y3
E) 3/8 x3y3
 • 31. 1/4 x3y-2·8xy4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.