Divisions mentals (exactes i enteres)
 • 1. Residu de dividir

  73:9
A) 6
B) 5
C) 2
D) 1
E) 8
 • 2. Residu de dividir

  84:9
A) 4
B) 2
C) 0
D) 5
E) 3
 • 3. Residu de dividir

  37:6
A) 2
B) 1
C) 4
D) 0
E) 5
 • 4. Residu de dividir

  45:8
A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
E) 5
 • 5. Residu de dividir

  45:9
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) 0
 • 6. Residu de dividir

  33:4
A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
E) 0
 • 7. Residu de dividir

  63:7
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 0
 • 8. Residu de dividir

  29:7
A) 6
B) 2
C) 1
D) 5
E) 0
 • 9. Residu de dividir

  6:4
A) 0
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3
 • 10. Residu de dividir

  3:2
A) 3
B) 1
C) 8
D) 2
E) 0
 • 11. Residu de dividir

  9:5
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
 • 12. Residu de dividir

  7:2
A) 1
B) 4
C) 0
D) 3
E) 2
 • 13. Residu de dividir

  84:8
A) 3
B) 2
C) 4
D) 6
E) 7
 • 14. Residu de dividir

  39:3
A) 0
B) 7
C) 1
D) 2
E) 3
 • 15. Residu de dividir

  62:6
A) 2
B) 5
C) 1
D) 3
E) 4
 • 16. Residu de dividir

  34:4
A) 1
B) 2
C) 3
D) 0
E) 4
 • 17. Residu de dividir

  13:5
A) 0
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4
 • 18. Residu de dividir

  55:11
A) 2
B) 3
C) 4
D) o
E) 1
 • 19. Residu de dividir

  76:7
A) 3
B) 0
C) 6
D) 5
E) 4
 • 20. Residu de dividir

  43:7
A) 4
B) 0
C) 3
D) 2
E) 1
 • 21. Residu de dividir 31:6
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.