Círculo mágico base
Cercles màgics
Aquests cercles són màgics perquè tots els nombres que hi apareixen estan relacionats matemàticament. El superior és la suma dels laterals, l'inferior és el producte dels laterals i els laterals, obviament,són resultat de restar el superior menys l'altre lateral, o de dividir l'inferior entre l'altre lateral.
Mira l'exemple de la seguent pàgina...
5x3=15
3x5=15
5+3=8
3+5=8
5
15
8
3
15:5=315:3=5
8-5=3
8-3=5
5+__=____+5=__
5x__=15__x5=15
5
15
8
3
15:5=__15:__=5
__-5=____-__=5
18
3
20
5
7
21
22
11
5
30
2
8
35
7
6
42
56
8
49
7
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.