Divisió de polinomis III
Marca el residus correcte:
(2x4 + 3x3 + x2 + 3x + 6) : (x + 2)
 -4
-6
-5
-2
-1
-3
Cap dels anteriors
0
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(8x4 - 18x3 + 13x2 - 8x - 2) : (2x - 3)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(-3x5 + 5x4 + 7x3 - 15x2 + 21x - 4) : (3x - 2)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
4
 6
5
Marca el residus correcte:
(8x4+16x3+6x2-4x+5) : (2x + 4)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(8x5 - 6x4 + 4x3 - 20x2 - 16x - 20) : (2x - 4)
 -4
-5
-6
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(7x3 + 4x2 - 5x - 2) : (x - 1)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
1
2
3
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(-x3 - 5x2 + 12x + 2) : (x - 2)
-6
-5
-4
 -3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.