Divisió de polinomis II
Marca el residus correcte:
(3x4 + 4x3 + x2 + 13x + 6) : (x + 2)
 -4
-6
-5
-2
-1
-3
Cap dels anteriors
0
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(10x4 - 19x3 + 14x2 - 8x - 4) : (2x - 3)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(-3x5 + 2x4 + 9x3 - 15x2 + 21x - 6) : (3x - 2)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
4
 6
5
Marca el residus correcte:
(12x4+32x3+10x2-2x+10) : (2x + 4)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(6x5 - 12x4 + 10x3 - 20x2 -8x + 10) : (2x - 4)
 -4
-5
-6
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(2x3 + 2x2 - 5x + 2) : (x - 1)
 -4
-6
-5
-3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
1
2
3
 6
5
4
Marca el residus correcte:
(5x3 - 11x2 - x + 2) : (x - 2)
-6
-5
-4
 -3
-2
-1
0
Cap dels anteriors
2
3
1
 6
5
4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.