109.Ob1.1.0 Magnituts proporcionals
Una Magnitud és tot allò que es pot mesurar
Temperatura
?
Dues magnituds són directament proporcionals si, en multiplicar una d'elles per un nombre,l'altra queda multiplicada per el mateix nombre.
Longitud
?
Pes
?
Temps
?
Doble nombre persones
Dues magnituds són inversament proporcionalssi, en multiplicar una d'ellesper un nombre, l'altra quedadividida per el mateix nombre.
Repartir un pastís entre vàries persones.
Mitad de pastís
Doble de pastís
pes(       )
Kgr
?
distància (        )
Volum
Diners
Km
?
?
cm3
?
MAGNITUDS
velocitat
(           )
Km/h
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.