AA E1 T09 Ob2.1.Completa taules de valors
 2.1.  Completa taules de valors directament proporcionals i
 n’obté parells de fraccions equivalents.    
Dues magnituds directament proporcionals
s'assembla a fer una taula de multiplicar...
Taula del 7
La raó:        és el factor que multiplica
7
?
1
14
?
2
21
?
3
28
?
4
35
?
5
1'5€
?
La raó és:
0'15€
?
15€
?
Completa
10
2
aquesta proporció
x2
?
=
1
x5
?
Completa
12
aquesta proporció
x2
?
=
6
2
x3
?
Proporció directa
raó:

3

6

9

12

9

Repartir una feina o un pastís és una
Proporció Directa
Proporció Inversa
Proporcions Inverses

 

1

2

3

5

30

 

10

 

 

1

4

6

8

12

48

12

 

6

 

 

2

6

8

12

12

 

3

 

 

9
=
15
3
15
9
Completa les
fraccions
equivalents
=
3
15
3
=
9
15
Completa les
fraccions
equivalents
=
3
9
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.