escales i mapes
  • 1. Si en un mapa a escala 1:300000 la distància entre dues ciutats és de 2 cm, quina és la distància real que les separa?
A) 66 km
B) 6 km
C) 3 km
D) 5 km
E) 2 km
  • 2. En un mapa 5 cm representen 300 km d'una carretera. Quina longitud representen en aquest mapa una altra carretera que fa 210 km?
A) 3,5 cm
B) 0,3 cm
C) 35 cm
D) 3 cm
E) 2,1 cm
  • 3. Amb quina escala hem dibuixat un mapa si 12 cm mesurats sobre el mapa equivalen a 6 km sobre el terreny?
A) 1:50000
B) 1:5000
C) 1:500
D) 1:500000
  • 4. De casa meva a l'Institut hi ha 700 m de distància. Quina distància els separarà en un plànol fet a escala 1:10000?
A) 70 cm
B) 7 m
C) 7 cm
D) 0,7 m
  • 5. Es vol construir la maqueta d'un edifici de 25 m d'altura. Quina serà l'altura de la maqueta si és construeix a escala 1:200?
A) 12,5 cm
B) 25 cm
C) 125 cm
D) 200 cm
  • 6. Si vull dibuixar un arbre de 5 m en una cartolina de 25 cm de llarg, amb quina escala l'he de fer?
A) 1:5
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:2
E) 1:20
  • 7. En un plànol a escala 1:500 hi ha dibuixat el croquis d'una nau quadrada de 12 cm de costat. Quina és la mesura real d'aquesta nau?
A) 600 m
B) 6 hm
C) 60 m
D) 6 km
E) 6000dm
  • 8. Volem dibuixar la façana d'una casa de 12 m d'altura en un plànol a escala 1:200. Quina altura tindrà la façana que dibuixarem?
A) 12 cm
B) 6 cm
C) 1,2 cm
D) 0,6 cm
  • 9. En un plànol a escala 1:250 la superfície de la meva habitació és de 14 centímetres quadrats. Quina és la superfície real de la meva habitació?
A) 875 m2
B) 87,5 m2
C) 350 m2
D) 35 m2
E) 8,75 m2
  • 10. L'estatua d'un parc fa 1,72 m d'alçada. Vull construir una maqueta a escala 1:40. Quina serà l'altura d'aquesta maqueta?
A) 43 m
B) 4,3 dm
C) 43 cm
D) 4,3 m
E) 43 mm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.