Conceptes bàsics sobre monomis
 • 1. Grau del monomi: 5x2y
 • 2. Coeficient del monomi: -2x2y
 • 3. Coeficient del monomi: 4x2y
 • 4. Grau del monomi: -7xy2a5
 • 5. Coeficient del monomi: p3q4
 • 6. Grau del monomi: -3a3b2c
 • 7. Grau monomi: -4
 • 8. Coeficient del monomi: -4ab
 • 9. Coeficient del monomi: -76ab
 • 10. Coeficient del monomi: -px4
 • 11. Monomi oposat de: -px4
 • 12. Grau del monomi: 23ab3c3
 • 13. Un monomi és
A) un conjunt de nombres i lletres lligats per les operacions aritmètiques
B) una expressió algebraica qualsevol
C) el número que apareix
D) una expressió algebraica formada pel producte d'un nombre per una o més variables
E) cap de les anteriors
 • 14. Escriu el monomi oposat a: 3x3
 • 15. Escriu el monomi oposat a -5cv8
 • 16. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: x/2
 • 17. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: x/3
 • 18. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: xy
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.