2n ESO: Operacions i problemes amb fraccions
Troba els següents mcm:
a) 3 i 5=
b) 3 i 12=
c) 10 i 30=
d) 20 i 50=
Es pot fer
Mentalment!
Anar
dividint!Recorda
seguir
l'ordre!Primer
dividimper 2, 
després per 3,etc.
m.c.m.(12,30)=
12
30
Anar
dividint!Recorda
seguir
l'ordre!Primer
dividimper 2, 
després per 3,etc.
m.c.m.(25,30)=
25
30
m.c.m.(12,18,24)=
12
18
24
Anar
dividint!Recorda
seguir
l'ordre!Primer
dividimper 2, 
després per 3,etc.
m.c.m.(15,20,45)=
15
20
45
Anar
dividint!Recorda
seguir
l'ordre!Primer
dividimper 2, 
després per 3,etc.
RECORDA!
OBSERVA ATENTAMENT AQUESTS EXEMPLES:
S'ha de dividir mcm pels denominadors
i multiplicar pels numeradors!
CALCULA:
2/3+3/5=
=
+
mcm=
=
CALCULA:
3/4−5/8=
=
mcm=
=
CALCULA:
7/12+5/18=
=
+
mcm=
=
CALCULA:
Quan es sumen nombres amb fraccions, es posa un 1
a sota de la fracció i es fa la suma normal...
2 + 3/7=2/1+3/7=
=
+
=
mcm=
CALCULA:
Quan es sumen nombres amb fraccions, es posa un 1
a sota de la fracció i es fa la suma normal...
3 − 2/5=3/1 − 2/5=
=
=
mcm=
CALCULA:
=
3/4-5/6+1/8=
=
+
mcm=
=
CALCULA:
Simplifica
=
=
9/10-4/15+1/6=
per 2
=
=
per 3
+
mcm=
=
RECORDA!
CALCULA:
7/15 ÷ 3/10=
3/4 × 2/5=
Simplifica
Simplifica
=
=
3/2 × 4/9=
CALCULA:
5/12:10/9=
=
=
Simplifica
Simplifica
=
=
CALCULA:
Recorda posar l'u imaginari a sota els nombres enters!
2/3 ÷ 5=
5/6 × 2=
Simplifica
=
CALCULA: 2/3 +3/5÷1/4
Després es fa la suma. En aquest cas és fàcil, ja que els denominadors son primers:
No hi ha parèntesis, primer es fa la divisió. S'ha de multiplicar en creu:
3
2
5
3
+
÷
4
1
mcm=
=
=
+
=
CALCULA:(2/3+3/5)÷1/4
Primer es fa el parèntesis!
3
2
+
mcm=
Després es fa la divisió:
5
3
=
÷
4
1
+
=
=
CALCULA:
4
5
3
1
d'una hora=
de 1000 €=
minuts
CALCULA:
2
1
5
6
de
d'un dia=
3
2
de 600 €=
hores
Els 3/5 d'un dipòsit són90 L. Quina capacitat té el dipòsit?
En total són
x
x
x
Litres
El dipòsit d'un cotxe estava plè. S'han gastat 3/7 de totel dipòsit, i això són 15 L. Contesta:
b) Quants libres queden?
a) Capacitat del dipòsit: 
x
x
x
Litres
litres
Tenim ampolletes de 1/4 de litre. Volem omplir unagarrafa de 6 litres. Quantes ampolles necessitarem?
Quantes ampolles de 3/4 de litre podem omplir amb
el contingut d'una garrafa de 6 litres?
I si fos una bóta de 600 litres?
ampolletes
ampolles
Una cursa es divideix en tres etapes. La primera els 
4/9 del total, i la segona, 1/3 del total. Quina part 
del total representa la tercera etapa?
1
1
Representa
1
1
2
2
2
del total
Amb un petit esquema es pot troba fàcilment:
Són
La Cristina s'ha gastat la meitat dels 3/5 dels seus 
estalvis en un llibre. Quina fracció de tots els seus
estalvis s'ha gastat?
x
x
del total. També es pot fer:
x
x
x
×
x
=
L'Isma i la Sònia han plantat arbres. La quarta partd'aquests arbres són pomers i 3/8 són tarongers. Entre pomers i tarongers hi ha 20 arbres. Contesta:
a) Quants arbres hi ha en total?
c) Quants tarongers hi ha?
b) Quants pomers hi ha?
20÷
P
=
P
T
T
T
×
×
×
=
=
=
Per fer una disfressa cal 1/36 d'una peça de tela.Després de fer 20 disfresses, encara queden 32 mde tela. Contesta:
a) Quina fracció del total s'han gastat?
b) Quina fracció queda:
×
=
=
c) Quants m té tota la 
peça?
32
÷
×
=
=
=
m
Amb aquest esquema pots saber quantes n'hi ha en total
amb una senzilla operació. El resultat és
Els veïns d'una comunitat es reuneixen per decidir sihi posen ascensor. N'hi ha 3/4 que hi estan d'acord,i la meitat dels restants hi estan en contra. Hi ha 6veïns que s'abstenen. Quants veïns hi ha a la comunitat?
F
F
veïns
F
F
F
F
C
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.