Problema directe I
Calcula:
8
3
de 456 =
Calcula:
5
4
de 335 =
Calcula:
7
2
de 441 =
Calcula:
6
5
de 456 =
Calcula:
5
2
de 45 =
Calcula:
7
3
de 133 =
Calcula:
9
1
de 855 =
Calcula:
4
3
de 156 =
Calcula:
7
6
de 413 =
Calcula:
3
2
de 546 =
Calcula:
7
4
de 427 =
Calcula:
5
2
de 175 =
Calcula:
9
2
de 342 =
Calcula:
6
1
de 414 =
Calcula:
6
5
de 732 =
Calcula:
7
5
de 714 =
Calcula:
3
1
de 156 =
Calcula:
7
2
de 273 =
Calcula:
8
7
de 664 =
Calcula:
13
9
de 117 =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.