Notació científica 1
  • 1. 105 és:
A) 1000.000
B) 50
C) 100.000
D) 10.000
  • 2. 106 és:
A) 10.000.000
B) 1000.000
C) 100.000
D) 60
  • 3. 10-2 és:
A) 0'2
B) 0'1
C) 0'01
D) 0'001
  • 4. 10-4 és:
A) 0'0001
B) 0'00001
C) 0'001
D) 10.000
  • 5. 2'5·103 és:
A) 25
B) 250
C) 2500
D) 25.000
  • 6. 2'35·104 és:
A) 23.500
B) 235.000
C) 2.350
D) 2.350.000
  • 7. 2'8·102 és:
A) 28.000
B) 280
C) 28
D) 2.800
  • 8. 157'5·10-1 és:
A) 1'575
B) 1575
C) 15'75
D) 0'1575
  • 9. 3'5·10-1 és:
A) 350
B) 0'035
C) 0'35
D) 35
  • 10. 1'8·10-3 és:
A) 0'018
B) 0'0018
C) 0'18
D) 0'00018
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.