Problema invers I
Calcula:
8
3
de x = 171
x = 
Calcula:
5
4
de x = 268
x = 
Calcula:
7
2
de x = 126
x = 
Calcula:
6
5
de x = 380
x = 
Calcula:
5
2
de x = 18
x = 
Calcula:
7
3
de x = 57
x = 
Calcula:
9
1
de x = 95
x = 
Calcula:
4
3
de x = 117
x = 
Calcula:
7
6
de x = 354
x = 
Calcula:
3
2
de x = 364
x = 
Calcula:
7
4
de x = 244
x = 
Calcula:
5
2
de x = 70
x = 
Calcula:
9
2
de x = 76
x = 
Calcula:
6
1
de x = 69
x = 
Calcula:
6
5
de x = 610
x = 
Calcula:
7
5
de x = 510
x = 
Calcula:
3
1
de x = 52
x = 
Calcula:
7
2
de x = 78
x = 
Calcula:
8
7
de x = 581
x = 
Calcula:
13
9
de x = 81
x = 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.