Operacions amb monomis I
  • 1. 2x3-5x3
A) -3x3
B) 7x3
C) 3x3
D) -3x5
E) 3x5
  • 2. x2+2x2
A) 3x2
B) 3x4
C) x4
D) 2x2
E) x2
  • 3. 6xy + 3x - 2y + 2yx + x - 5y
A) 5x2y2
B) 8yx+4x-7y
C) 5xy
D) 8xy+3x-7y
E) 6xy+2yx+4x-7y
  • 4. 3x2 + 4x2 - 2x
A) x2-2x
B) 5x3
C) 7x2-2x
D) 5x2
E) 7x4-2x
  • 5. 5ab + 3ab - ba+ 4ba
A) 11ab
B) 3ab
C) 8ab+3ba
D) 8a2b2-4b2a2
E) 10ab
  • 6. 3x2 · 4x
A) 12x
B) 7x
C) 12x3
D) x3
E) 12x2
  • 7. -2x3 · (-4x3)
A) 8x9
B) 6x6
C) 6x-6
D) 8x6
E) -8x6
  • 8. 5x2y · 4xy2
A) 9x3y
B) x3y3
C) 20xy
D) 20x3y3
E) 9xy
  • 9. a3b2c · 4b2c ·2ca2b
A) 7abc
B) 8a5b4c3
C) 8abc
D) 8a5b5c3
E) 6a5b5c3
  • 10. 5x3 · (-3x) · (-2x2)
A) 0x6
B) 25x6
C) 10x5
D) 30x6
E) -30x6
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.