5è Cat T6 Verb: nombre i persona
__1. cantaA. 1a singular
__2. cantesB. 1a plural
__3. dormiràC. 3a singular
__4. escriureuD. 2a plural
__5. fasE. 2a plural
__6. havíem escoltatF. 3a plural
__7. heu començatG. 2a singular
__8. mengemH. 3a singular
__9. saltoI. 2a singular
__10. veuenJ. 1a plural
__11. beuA. 2a singular
__12. caminareuB. 3a plural
__13. correrèC. 1a singular
__14. havíem vingutD. 1a plural
__15. hem vistE. 2a singular
__16. mengemF. 3a plural
__17. mengenG. 2a plural
__18. passavenH. 1a plural
__19. saltavesI. 1a plural
__20. vindràsJ. 3a singular
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.