6è Cat T6 g/j Verbs Tr/Intr/Imp Hipònims/Hiperònims
Vocabulari: Camps semàntics.   Hipònims i hiperònims

Ortografia: Paraules amb j, g, tj i tg.
Gramàtica Tipus de verbs: 
      Transitius i Intransitius
Català 6è
Tema 6
1.- Recorda...
Alerta! No hem de confondre camp semàntic amb família de paraules
    Un                           és un                              
que tenen significats                   .    La              que          nom a un           s'anomena                  i les que hi estan incloses                 .
2.- Completa
Hipònims d'habitatges
Vocabulari
hiperònim
?
Hipònims de flors
Hipònims de mamífers
paraula
?
camp semàntic
?
Camps semàntics
dóna
?
relacionats
?
rosa, gesmil, clavell
?
cabanya, casa, xalet
?
conill, gos, tigre
?
grup de paraules
?
grup
?
hipònims
?
3.- Respon...
Quin és l'hiperònim de:
roig, blau, verd, groc...?
A quin camp semàntic pertanyen:pera, meló, poma, taronja, plàtan...?
  S'escriu          davant de les vocals             i     davant de les vocals       .
    Els              tg i tj   van                     .
   Les lletres         van a principi de paraula, entre vocals o              de consonant.
Ortografia
4.- Completa
Algunes                    s'escriuen amb j              de la e. També les que porten els grups                  .
dígrafs
?
darrere
?
j o tj
?
excepcions
?
Si tens dubtes consulta el diccionari
Paraules amb j, g, tj i tg
g i j
?
e, i
?
entre vocals
?
jecc i ject
?
a, o, u
?
davant
?
g i tg
?
5.- Ompli amb g , j , tg o tj
mi    à
via     e
rello     e
vi    ilant
sub   ecte
lle     a
massa     e
in    ecció
via    ar
ur    ent
  ersei
  ermà
à    il
lle     es
salva     e 
pla    a
ro   a
  ardiner
Digues quin és l’hiperònim de cada grup de paraules:
nevera, televisor,  rentadora
forquilla, ganivet, cullera
trombó, trompeta, flauta
cadira, taula, armari
llet, suc, vi
taronja, pera, meló
coberts
?
instruments musicals
?
fruites
?
electrodomèstics
?
mobles
?
begudes
?
Camp semàntic: ALIMENTS
Col·loca cada nom allà on toca:
p
m
era
?
Hiperònim:
eló
?
c
fruites
?
k
irera
?
iwi
?
poma
m
acarrons
?
pa
?
s
ardina
?
v
Hiperònim:
p
edella
?
orc
?
à
o
nec
?
carns
vella
?
c
onill
?
Hipònims
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.