6è Cat T7 Carta / Registres / Perífrasis-Compost-Perifràstic
La carta  ______  s’utilitza en comunicacions  ________ (ajuntaments, diputacions, govern...) i  __________  (compres i vendes, bancs...).Es caracteritza per la brevetat, la  ________ i el llenguatge  __________ .No hi poden faltar mai el  ____  i la  ____ , les fórmules de salutació i  ______ , el text  _______ (la raó que motiva la  carta) i la  _________ .
formal
?
LA CARTA FORMAL
respectuós
?
comiat
?
lloc 
?
signatura
?
claredat 
?
data
?
comercials
?
central 
?
oficials
?
En una situació formal es fa servir un registre ________ ,mentre que en una informal es fa servir el registre ___________ .
Em pots acostar el saler, per favor.
Fes-me un truc quan arribis a casa.
Quanta penya!
Molt de gust de conèixer-lo.
ELS REGISTRES LINGÜÍSTICS
estàndard
?
col·loquial
?
5-vindran a passar
?
PERÍFRASI VERBAL
2-continues estudiant
?
4-havíeu de trobar
?
1-van a buscar
?
6-està preparant
?
forma perifràstica
perífrasi verbal
forma composta
3-Pots venir
?
FORMA COMPOSTA
5-hagi comprat
?
3-Has acabat
?
2-haurà estat
?
1-havíen fet
?
6-he estudiat
?
4-haurem vist
?
VERB +[a - de] + VERB
Verb HAVER + PARTICIPI
Verb ANAR + INFINITIU
(de vegades)
FORMA PERIFRÀSTICA
2-vas passar
?
6-vàreu còrrer
?
1-Vam anar
?
3-van venir
?
5-vaig fer
?
4-va saltar
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.