Equacions de segon grau incompletes
EQUACIONS DE SEGON GRAU INCOMPLETES
José A. Redondo
Traducció: Marc Senar
Resol les següents equacions incompletes:
Només cal passar la c
?
Falta c
Falta b
3x2-27 = 0
3x2 =
a l'altre
?
membre.
?
3x2 =
x2=
27
=
9
Col·loca primer la solució positiva
x2=
x =
9
Aquesta és diferent:
Hauràs de
?
Falta c
Falta b
x2-4x=0
treure factor comú
?
la x.
?
x2-4x=0
x
=0
x1
=
=
0
x2
=
Mira de quin tipus és aquesta:
x2+8x=0
x
x1
=
=
0
=0
x2
=
Falta b
Falta c
I aquesta, de quin tipus és?
x2=
5x2 =
125
=
Falta b
Falta c
Col·loca primer la solució positiva
x2=
x =
25
Una altra:
2x2 =
Solució positiva =
Solució negativa =
32
Falta b
Falta c
Ara aquesta:
x2-15x=0
x
x1
=
=0
=
0
x2
Falta b
Falta c
=
Una altra:
4x2 =
Solució positiva =
Solució negativa =
36
I l'última:
3x2-4x=0
x
x1
=
=
=0
0
x2
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.