Prova de logaritmes i exponencials 4ESO
 • 1. log_x (19683) =9
A) 3
B) 7
C) 6
 • 2. log (x+5) = 1
A) 2
B) 5
C) no té solució
 • 3. log25 (5) =
A) 2
B) 1
C) 1/2
 • 4. log_x (121) = 2
A) 13
B) 12
C) 11
 • 5. log2 (64) =
A) 6
B) 7
C) 5
 • 6. log9 (81) =
A) 3
B) 2
C) no té solució
 • 7. log_x (3) =27
A) 3
B) 1/3
C) -3
 • 8. log (10⁵) =x
A) no té solució
B) 10
C) 5
 • 9. log16(2) =x
A) -4
B) 1/4
C) 4
 • 10. log3 (1/3) =x
A) no té solució
B) -1
C) 1/2
 • 11. 3x . 32 = 9
A) 1
B) 0
C) 2
 • 12. 3x2 : 32 = 59049
A) 7
B) 5
C) 6
 • 13. 10x2 . 10² = 0,01
A) -4
B) no té solució
C) -2
 • 14. 6x2 = 36
A) 2
B) 0
C) 1
 • 15. 7x . 49 = 117649
A) 5
B) 3
C) 4
 • 16. 9x . 3x = 19683
A) 3
B) no té solució
C) 2
 • 17. 4x.16x = 1/4096
A) no té solució
B) 2
C) -2
 • 18. 5x . 25 = 1/125
A) 5
B) -5
C) no té solució
 • 19. x6 = 15625
A) 4
B) 3
C) 5
 • 20. x2 . x5 = 128
A) 6
B) 4
C) 2
 • 21. (6x2 . 6x) / 6 = 1679616
A) 2
B) 3
C) 5
 • 22. (2x3 . 4x) / 128= 8
A) 5
B) no té solució
C) 2
 • 23. 5x3 = 1/125
A) -3
B) -1
C) 3
 • 24. log2 (x²) =4
A) 2 i -2
B) no té solució
C) 4 i -4
 • 25. log3 (x +3 ) =2
A) 3
B) 4
C) 6
 • 26. log125 (5) =x
A) 3
B) 1/3
C) -3
 • 27. log2 (x2 - 5) =2
A) 2 i -2
B) 3 i -3
C) 4 i -4
 • 28. log3 (1) =x
A) -1
B) 0
C) 1
 • 29. log3 (x+6) =3
A) 6
B) 21
C) 27
 • 30. log16(4) =2
A) 2
B) 1/2
C) -2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.