CM2022-A1
1.Quina és l’àrea de cada rajola?
40 cm2
80 cm2
800 cm2
400 cm2
2.L’àrea del quadrat interior negre respecte l’àrea de la rajola 
és...
una vuitena part
una quarta part
una tercera part
la meitat
3.Quina és la millor aproximació a la mesura del costat del 
quadrat interior negre?
14 cm
10 cm
16 cm
20 cm
paquets de 25 rajoles
paquets de 10 rajoles
5.A la botiga els han regalat trossos de rajola que ja no es
poden vendre. Quin gir cal fer, en sentit horari, per passar del 
tros de l’esquerra al de la dreta?
45º
90º
135º
180º
6.En Pol i la Lídia, la seva germana petita, fan el joc següent: 
la Lídia tria a l’atzar un color, blanc o negre, assenyalant una 
part d’una rajola. Aleshores en Pol, sense mirar, ha de dir 
blanc o negre. Quina és la probabilitat que coincideixin amb 
el color triat?
1/8
1/4
1/2
1
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.