Trobar la fracció generatriu
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Troba la fracció generatriu.Recorda que ha de ser irreductible.En cas de nombres negatius poseu el - al numerador.
Decimal exacte
Decimal periòdic pur
Decimal periòdic mixt
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.