2nESO-Examen:Prop.Numèrica, Percentatge i Prop. geomètrica
3
4
6
X=
6
4
9
x=
AD=
AB=4      AC=10
A
B
D
BD=
CE=5     DE=9
C
E
Calcula l'alçada d'aquest arbre sabent que projecta una ombre de 5m en el mateix instant que un pal de 1,2m d'alçària projecta una ombra de 1,5m.
Resposta: L'arbre fa 
(no indicar cap decimal)
5m
m d'alçada
1,2m
1,5m
Resposta:
El preu del pernil serrà és de 35€/kg. 
Si comprem 320grams, quant pagaré? 
(només indicar un decimal, si és necessari arrodoneix a la dècima)
€ pagarè si comprem 320 grams
Per satisfer una comanda en 14 dies, una màquina ha de 
produir 3000 peces per hora. Quants dies trigaria a satisfer 
la comanda si augmentem la producció a 7000 peces per hora?
Resposta:
(no indicar cap decimal)
dies
Una font vessa un cabal de 30 L/min i triga 6 hores en omplir un dipòsit. Quant temps trigaria si augmentem el cabal a 50 L/min? Dóna el resultat en hores i minuts.      
Resposta:
(no indicar cap decimal)
hores i 
minuts
La distància entre dues ciutats és 4 km. A quina distància estarien sobre un mapa a escala 1: 50000? Dóna el resultaten centímetres.
Resposta:
(no indicar cap decimal)
cm hi ha entre les dues ciutats 
en el mapa
En un poble de 8300 habitants hi ha 498 persones quepractiquem bàsquet. Quin percentatge d’persones practiquen bàsquet? 

Resposta:
(no indicar cap decimal)
%
Resposta:

El propietari d’un establiment apuja els preus 

un 15%. Si un equip de música valia abans 320€, 

quant valdrà després de l’augment?                                                                 


(no indicar cap decimal)
El preu del quilo de pomes ha pujat. Un quilo de pomes abans valia 1,20 € i ara costa 1,50 €. Quin ha estat el percentatge d’augment? 
Resposta:
(no indicar cap decimal)
%
En època de rebaixes fan un 15% de descompte. Quin era el preu d’uns pantalons en època de rebaixes si abans de les rebaixats costava 63€?
Resposta:
(només indicar dos decimals, i si és necessari 
arrodoneix a la centèsima)
€ costa en les rebaixes
Resposta: 
Calcula la longitud de la x en la figura següent:
x=
(només indicar un decimal, i si és necessari arrodoneix a la dècima)
cm
Resposta:
Resposta: 
Calcula la longitud de la x en la figura següent:
x=
(només indicar un decimal, i si és necessari arrodoneix a la dècima)
cm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.