Problema invers III
Calcula:
7
1
de x = 36
x = 
Calcula:
5
3
de x = 159
x = 
Calcula:
9
7
de x = 448
x = 
Calcula:
6
5
de x = 160
x = 
Calcula:
6
1
de x = 81
x = 
Calcula:
7
3
de x = 249
x = 
Calcula:
3
2
de x = 234
x = 
Calcula:
7
2
de x = 118
x = 
Calcula:
8
5
de x = 405
x = 
Calcula:
13
6
de x = 114
x = 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.