Arrels quadrades II
  OPERACIONS AMB
ARRELS QUADRADES
Treu tots els factors que puguis:
72 =
7 √ 2
2 √ 9
3 √ 8
6 √ 2
Treu tots els factors que puguis:
300 =
10 √ 3
6 √3
3 √10
5 √10
Treu tots els factors que puguis:
98 =
7 √ 2
9 √8
7 √7
2 √49
Treu tots els factors que puguis:
96 =
4 √6
9 √6
2 √6
6 √4
7 √ 2 - 5 √ 2 - 6√ 2  =
Calcula:
5 √ 8
4 √ 6
-8 √ 2
-4 √ 2
2 √ 2 · 3 √7 =
Calcula:
6 √5
6 √14
5 √9
-1 √5
-4 √8 · 2 √3 =
Calcula:
-6 √11
-8 √5
-8 √24
-2 √5
12 √15
Calcula:
3 √3
=
4 √12
9 √12
6 √5
4 √5
√8 + √2 =
Calcula:
No es pot
3 √ 2
√16
√10
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.