1r Control animals vi
 • 1. Quin tipus de respiració presenten els mamífers?
A) pulmonar
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) branquial
D) cutània
E) traqueal
 • 2. Com és la respiració en els amfibis?
A) cutània en la larva i pulmonar en l'adult
B) branquial en la larva i pulmonar i cutània en l'adult
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) només tenen respiració pulmonar
E) pulmonar en la larva i branquial en l'adult
 • 3. Quina respiració té un cuc de terra?
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) cutània
C) traqueal
D) branquial
E) pulmonar
 • 4. Quina respiració té un tauró?
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) traqueal
C) pulmonar
D) branquial
E) cutània
 • 5. Quina respiració té un dofí?
A) traqueal
B) pulmonar
C) branquial
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) cutània
 • 6. Com es diu l'estructura que permet a les femelles nodrir les seves cries quan són a la panxa?
A) glàndules mamàries
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) gàmetes
D) placenta
E) no en tenen cap
 • 7. Quin tipus de mamífer és un cangur?
A) marsupial
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) cartilaginós
D) placentari
E) monotrema
 • 8. Quin tipus de mamífer és un ornitorrinc?
A) monotrema
B) marsupial
C) placentari
D) cartilaginós
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 9. Quina de les següents característiques és EXCLUSIVA dels mamífers?
A) tenen glàndules mamàries
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) es desplacen
D) tenen cap, tronc i cua
E) tenen pulmons
 • 10. Quina característica comuna tenen tots els insectes?
A) tenen 6 potes
B) tenen cefalotòrax
C) tenen un parell d'ales
D) tenen 8 potes
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 11. A quin grup d'invertebrats pertanyen els coralls?
A) al mateix que les esponges
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) al mateix que els bivalves
D) al mateix que les meduses, als cnidaris
E) al mateix que els cucs, als anèl·lids
 • 12. Les estrelles de mar tenen:
A) simetria marina
B) simetria bilateral
C) simetria plana
D) simetria radial
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 13. Els tipus de rèptils són:
A) ofidis, quelonis, saures, cocodrilians
B) ofidis, saures, serps, llangardaixos
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) serps, tortugues, sargantanes, tritó
E) ofidis, saures, amfibis i anurs
 • 14. A quin grup pertany el pingüí?
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) mamífers
C) teleostis
D) aus
E) peixos
 • 15. Quin d'aquests animals no pertany al grup dels mol·luscs:
A) sèpia
B) cavallet de mar
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) babosa o llimac
E) pop
 • 16. El tauró és:
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) un mamífer ovípar
C) un peix ossi
D) un mamífer marí
E) un peix cartilaginós
 • 17. Quin dels següents animals no és un amfibi?
A) salamandra
B) granota
C) llangardaix
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) tritó
 • 18. Quina de les següents característiques NO és pròpia dels mamífers?
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) tenen pèl
C) són vivípars
D) la seva temperatura corporal és variable
E) succionen la llet de la mare
 • 19. Per què la pell dels amfibis és nua, humida i prima?
A) perquè viu en llocs humits
B) perquè conté substàncies tòxiques
C) perquè viu a l'aigua
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) per facilitar la respiració cutània
 • 20. Quin dels següents rèptils presenta aletes en lloc de potes?
A) cocodril
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) iguana
D) sargantana
E) tortuga carei
 • 21. Les meduses pertanyen al grup dels:
A) equinoderms
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) porífers
D) artròpodes
E) cnidaris
 • 22. Quin d'aquests animals regula la temperatura del seu cos?
A) gos
B) eruga
C) esponja
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) corall
 • 23. A quin grup d'artròpodes pertanyen els centpeus?
A) crustacis
B) aràcnids
C) miriàpodes
D) insectes
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 24. Quin dels següents grups d'artròpodes té molts animals que presenten brànquies per respirar?
A) aràcnids
B) crustacis
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) miriàpodes
E) insectes
 • 25. Quin dels següents noms científics està escrit correctament:
A) homo sapiens
B) HOMO SAPIENS
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) Homo sapiens
E) HOMO sapiens
 • 26. Quin animal presenta cavitat atrial i òscul amb canals per on circula l'aigua?
A) cloïsa
B) esponja de mar
C) calamar
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) sardina
 • 27. Quin animal marí posseeix tentacles al voltant de la boca amb cèl·lules urticants?
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) anèmone
C) cargol
D) rap
E) esponja
 • 28. Un animal és un ésser:
A) unicel·lular eucariota
B) unicel·lular procariota
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) pluricel·lular eucariota
E) pluricel·lular procariota
 • 29. Un calamar és un:
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) equinoderm
C) mol·lusc bivalve
D) mol·lusc gasteròpode
E) mol·lusc cefalòpode
 • 30. Una sardina és:
A) un peix cartilaginós
B) un peix ossi
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) un peix cefalòpode
E) un peix amfibi
 • 31. Una papallona té:
A) simetria bilateral
B) simetria plana
C) simetria terrestre
D) simetria radial
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 32. Quin dels següents animals pateix metamorfosi?
A) la sèpia
B) l'esponja
C) la granota
D) NO SÉ LA RESPOSTA
E) la vaca
 • 33. Quin dels següents animals pateix metamorfosi?
A) papallona
B) aranya
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) ostra
E) gamba
 • 34. El cos dels insectes està dividit en:
A) cap, tronc i extremitats
B) cefalotòrax i abdomen
C) cap, tòrax i abdomen
D) no està dividit en parts
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 35. Són animals ovovivípars?
A) les granotes
B) les àligues
C) NO SÉ LA RESPOSTA
D) molts taurons
E) les tortugues
 • 36. El conjunt profund de canvis del desenvolupament d'un amfibi es diu:
A) circulació
B) creixement
C) respiració
D) metamorfosi
E) NO SÉ LA RESPOSTA
 • 37. L'esquelet extern és propi de:
A) cucs
B) NO SÉ LA RESPOSTA
C) mamífers
D) aus
E) artròpodes
 • 38. L'eriço de mar és un:
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) equinoderm
C) crustaci
D) artròpode
E) mol·lusc
 • 39. Tenen temperatura corporal constant:
A) NO SÉ LA RESPOSTA
B) les aus i els mamífers
C) els mamífers, els rèptils i els amfibis
D) els mamífers i els rèptils
E) les aus, els mamífers i els rèptils
 • 40. Quin animal dels següents presenta aparell AMBULACRAL?
A) la granota
B) l'estrella de mar
C) el calamar
D) l'esponja
E) NO SÉ LA RESPOSTA
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.