2nESO -Teorema de Pitàgores i ternes pitàgoriques
Ternes pitagòriques per recordar:
Marca si és veritat o fals, omple els espais amb etiquetes (que apareixen al final de la pàgina) arrossegant-les o indrodueix la informació directament segons correspongui.
(3, 4, 5) és terna pitagòrica? 
i (6, 8, 10)  ?
perquè 52 =  42  +   32
Veritat   o
perquè     ?  =   ?     +   ?   
Veritat   o 
25=
102 =
?
 ?    =  36 +  ? 
?   
16
?
Fals
+
62
?
Fals
9
?
?
+ 82
?
Calcula la hipotenusa del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula la hipotenusa del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula la hipotenusa del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula la hipotenusa del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
Calcula la hipotenusa del triangle rectangleamb l'ajuda del Teorema de Pitàgores.
(Unitat de mesura)
22
?
42
?
El triángulo de lados 4, 5 y 6  és rectángulo
Usa el teorema de 
catetos: 
?
hipotenusa = 
Teorema: h2 =
h2 =
62 =
4 y 5
+
42
?
+52
?
=
no rectángulo
rectángulo
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.