Vectors directors 3
  • 1. (x,y)=(2,3)+k·(-1,6)
A) (-1,6)
B) (3,-2)
C) (1,6)
D) (2,3)
  • 2. y=2x-9
A) (2,1)
B) (1,2)
C) (1,-2)
D) (1,-9)
  • 3. y=-5x+8
A) (1,8)
B) (-5,1)
C) (1,5)
D) (1,-5)
  • 4. 3x-y=10
A) (1,3)
B) (1,-10)
C) (1,10)
D) (1,-3)
  • 5. 3x+y=10
A) (1,-10)
B) (1,3)
C) (1,10)
D) (1,-3)
  • 6. (x-7)/3=(y+1)/2
A) (7,-1)
B) (2,3)
C) (3,2)
D) (-7,1)
  • 7. -5x+4y=7
A) (-4,5)
B) (1,5/4)
C) (1,5)
D) (1,4)
  • 8. (x,y)=(10,-8)+k·(5,2)
A) (5,2)
B) (8,10)
C) (-2,5)
D) (10,-8)
  • 9. (x-2)/4=(y-8)/7
A) (-2,-8)
B) (7,4)
C) (2,8)
D) (4,7)
  • 10. y=14x-11
A) (1,14)
B) (1,11)
C) (1,-11)
D) (14,1)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.