sistemes equacions 1 _ 3rESO_ maria triay
Quina és la solució correcta?
PREGUNTA 1: Resol el següent sistema
x=-1 y=1
x=-1 y=-1
x=1 y=1
x=1 y=-1
x + y =0
x -  y =2
PREGUNTA 2: Resol gràficament:
PAS 1: Aïllem la incògnita "y" a les dues equacions:
-2y  =
2x - 2y = 0
y =
SEGUEIX A LA SEGÜENT PÀGINA....
NO UTILITZAR L'ESPAI !!!!!!
y =
-x + 2y = 2
+2
2x - 2y = 0

-x + 2y = 2
= ½ x + 1
PAS 2:  Fem la taula de valors
0
x
y = x
2
y
SEGUEIX A LA SEGÜENT PÀGINA....
y = ½ x  +1
x
2
4
y
PAS 3:  Representem gràficamente les dues rectes
Solució:  x=
,  y =
PREGUNTA 3:
Quin mètode es l'utilitzat per resoldre el sistema?(és important que noteu que no hi ha tots els passos)
Substitució
Gràfica
Igualació
Reducció
IMPORTANT:- Escriure les fraccions amb /. És a dir 4/7 (sense espais)- Si és positiu NO escriure el positiu.- Si és negatiu escriure el negatiu i sense espai el nombre.
PREGUNTA 4:
Resol el següent sistema d'equacions
La solució és
x  =
y  =
  x- 3y=1
3x +6y=2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.