La reproducció humana (6è EP)
  • 1. Les diferències físiques que hi ha entre homes i dones són:
A) la força i altura
B) els caràcters sexuals
C) els aparells reproductors
D) el pèl corporal
  • 2. Les cèl·lules sexuals femenines són:
A) els espermatozoides
B) els òvuls
C) els testicles
D) els ovaris
  • 3. Les cèl·lules sexuals masculines són:
A) els testicles
B) els ovaris
C) els òvuls
D) els espermatozoides
  • 4. L'òvul expulsat a l'exterior acompanyat d'una hemorràgia s'anomena
A) menstruació
B) rompre aigües
C) menopausa
D) part
  • 5. La substància que serveix per a transportar els espermatozoides s'anomena
A) semen
B) placenta
C) líquid amniòtic
  • 6. Durant el part, el bebé surt a l'exterior a través de
A) la placenta
B) la vagina
C) la guixa
D) l'úter
  • 7. L'òrgan buit molt elàstic en què es desenvolupa el bebé durant l'embaràs és
A) la placenta
B) l'úter
C) la vulva
D) la vagina
  • 8. La primera cèl·lula d'un nou ésser s'anomena
A) zigot
B) embrió
C) fetus
  • 9. L'embrió s'uneix a la placenta a través de
A) l'úter
B) la guixa
C) el cordó umbilical
  • 10. A la darrera fase del part s'expulsa...
A) l'úter
B) el líquid amniòtic
C) el bebé
D) la placenta
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.