4t d'ESO. Mates CB mat 2014-2015
COMPETÈNCIES BÀSIQUES             2014-2015
MATEMÀTIQUES 4t d'ESO
En aquest dia, aproximadament a quina hora es va
assolir la temperatura màxima?
A les 10 hores
A les 15 hores
A les 11 hores
A les 24 hores
A quina altra hora feia la mateixa temperatura que a les
6:00h?

A les 4 hores
 A les 12 hores
6:00?
A les 16 hores
A les 22 hores
Entre quines hores va ploure més? Entre ...
Les 10 i les 12 hores
Les 12 i les 14 hores
Les 14 i les 16 hores
Les 22 i les 24 hores
Entre les 6 i les 8 hores s'han recollit 3,3 mm de pluja,
això vol dir que respecte a a la pluja recollida entre les 4 i
les 6 hores se n'ha recollit ...
un 0,30% més
Un 10 % més
Un 30% més
La mateixa quantitat
Amb la pluja, es va trencar un test de flors de l'escola. Quina
és la probabilitat que es trenqués quan plovia més de 5mm?
1/12
5/12
1/2
2
Una precipitació d'1mm significa que en un recipient d'1 metre
quadrat de base l'aigua ha pujat 1 mil·límetre. Si un dia la
precipitació va ser de 9mm, quants litres d'aigua van ploure
sobre un camp de futbol de forma rectangular de 100mx50 m?
Volum =
litres
La maqueta d'un dipòsit d'aigua és una capsa, sense tapa,
de base quadrada de 10 cm de costat i 4 cm d'altura.
Quin és el volum d'aquesta capsa?
24 cm3
14 cm3
40 cm3
400 cm3
Quina d'aquestes quatre figures correspon al
desenvolupament de la maqueta?
Figura B
Figura A
Figura C
Figura D
Si a la base de la capsa hi ha dibuixat un quadrat com el del
dibuix, quina és la millor aproximació a la longitud del costat
d'aquest nou quadrat interior?
5 cm
6 cm
7 cm
10 cm
La maqueta correspon a un dipòsit de dimensions
15mx15mx6m. A quina escala està feta la maqueta?
Escala 1:15
Escala 1:150
Escala 1:10
Escala 1:400
Quants escuradents es necessitarien per la figura 5?
5
S'ham utilitzat escuradents per dibuixar aquestes figures
19
23
25
Les figures sempre tenen un nombre parell
d'escuradents
Quina de les afirmacions següents és correcta

El nombre d'escuradents d'una figura sempre és múltiple
de 3
La diferència del nombre d'escuradents entre dues figures
consecutives és 4
El nombre d'escuradents de cadascuna de les tres
primeres figures és un nombre primer
Quina és l'expressió algebraica (y) corresponent al nombred'escuradents de la figura n?
y = 3n + 4
El nombre d'escuradents necessaris per fer una figura segons
el seu número s'observa a la taula següent:
y = 4n + 3
y = 4n + 7
y = 7n + 4
Una sala del centre escolar té forma rectangular, tal com indica
la figura:
10,50 €/m2
105 €/m2
10 €/m2
126 €/m2
Si el cost d'enrajolar el terra de la sala
és de 1260€, a quin preu surt el metre
quadrat?
El paviment de la sala el col·loquem 3 operaris A, B i C.
L'operari A és el més experimentat de tots tres i col·loca tant
paviment com els altres dos junts.
Quina fracció de sala fa l'operari A?
1/5
1/4
1/3
1/2
Si es col·loca una cinta vermella entre els dos punts A i B més
allunyats del terra de la sala, la longitud d'aquesta cinta
vermella és resultat de fer..
(12+10)/2
(102+122)1/2
12+10
(12+10)1/2
Un cop acabada la feina, s'organitza un esdeveniment a la
sala i es considera que 10 persones poden estar en 6 metres
quadrats. Si la sala és plena a vessar, quin és el nombre
màxim de persones que hi ha a la sala?
(Recorda: dimensions de la sala:12m x 10m)
120
40
200
1152
Si es necessita una sala de la mateixa forma, però quatre
vegades més gran de superfície, quines haurien de ser les
seves dimensions?
24m x 10 m
24 m x 20 m
48m x 40 m
96 m x 40 m
Els alumnes de 4t d'ESO volen demanar la sala per prepararun acte i,d'entre els 60 alumnes de tots els grups de 4t d'ESO,n'han d'escollir un per fer la gestió de demanar-la.Si els alumnes de 4t B són 29, quina és la probabilitat que
l'alumne escollit sigui de 4t B?
29/60
31/60
1/4
29
A la sala, cada dimecres a la tarda hi assaja la coral de 4t
d'ESO, que està formada per 21 alumnes (13 noies i 8 nois).
Aquest dimecres una persona ha arribat tard a l'assaig.
La probabilitat que la persona que ha arribat tard sigui un noi
és igual a ...
1/21
8/21
1/2
13/21
La Coral de 4t d'ESO ha tingut una despesa mitjana mensual
en els tres darrers mesos de l'any passat de 20€. Si la
despesa mensual del mes d'octubre va ser de 10 € i la del
mes de desembre de 35 €, quina va ser la despesa del mes
de novembre?
15 €
20 €
35 €
60 €
La coral ha pagar 60 € per la compra de materials. Si el preu
de 60 € inclou un 20 % d'impostos, quin és el preu del material
abans d'incloure els impostos?
Resposta:
Quin d'aquests 4 gràfics s'aproxim més a la distribució de la
població segons la taula anterior?
Gràfica A
Gràfica B
Grafica C
Gràfica D
L'any 2013, quantes persones tenien 80 i més anys?
4,24x105
4,24x106
4,243
4,24x100
Quin percentatge de la població de Catalunya tenia menys de
20 anys?
15,23%
20,48%
74.38 %
79,52 %
En aquesta distribució, que està ordenada de menor edat a
major, la mediana, es a dir, l'edat de la persona que es troba en el centre de la distribució, pertany a l'interval de ....
20 a 39 anys
40 a 59 anys
60 a 79 anys
80 i més anys
Una ciutat de Catalunya ocupa una superfície de 211 km2 i te
una població de 140.315 habitants. Si Catalunya tingués la
mateixa densitat de població que aquesta ciutat, Quants
habitants tindria Catalunya?
Resposta:
(Dades: superfície de Catalunya: 32.108 km2)
(Escriu la xifra amb els punts de milions i milers)
Habitants
Cada una de les rodes de la bicicleta té una longitud de
2,10 metres. Quin dels nombres següents s'aproxima mes al
valor del radi de la roda?
21,00 cm
12,19 cm
33,40 cm
66,80 cm
Quin és el desenvolupament que ha la bicicleta quan es posa
un plat de 36 dents i un pinyó de 20 dents
(Recorda: La longitud de la roda és de 2,10m)
0,93 m
720 m
 3,78 m
1.512 m
El desenvolupament és directament proporcional a:

la longitud de la roda
el nombre de dents del pinyó
l'alçada del ciclista
el temps atmosfèric
b
Si hem escollit una combinació de plat i pinyó que entre els
dos sumen 51 dents i el nombre de dents del plat és el doble
del nombre de dents del pinyó, quina expressió ens permet
conèixer el el nombre de dents del plat i el del pinyó?
(x: dents del plat; y: dents del pinyó) ( No cal resoldre el sistema d'equacions)
a
d
c
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.