Ecuacion 1 paso + -
  • 1. x + 10 = 32
A) x = 42
B) x = 12
C) x = - 22
D) x = 22
  • 2. 21 + y = 39
A) y = - 60
B) y = - 18
C) y = 18
D) y = 60
  • 3. z + 12 = 25
A) z = 37
B) z = -13
C) z = 13
D) z = - 37
  • 4. a + 12 = 5
A) a = 17
B) a = - 7
C) a = - 17
D) a = 7
  • 5. b + - 7 = - 14
A) b = 21
B) b = - 7
C) b = 7
D) b = - 21
  • 6. a - 5 = 12
A) a = 17
B) a = - 7
C) a = - 17
D) a = 7
  • 7. x - 12 = 14
A) x = - 26
B) x = 26
C) x = 2
D) x = - 2
  • 8. z - 10 = - 3
A) z = 7
B) z = - 13
C) z = 13
D) z = - 7
  • 9. w - (- 4) = - 10
A) w = - 14
B) w = 14
C) w = 6
D) w = - 6
  • 10. b - (-10) = 6
A) b = 4
B) b = -16
C) b = 16
D) b = - 4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.