BASE. Funcions de les parts d'una planta
__1. ArrelsA. Permetre el transport de l'aigua i nutrients per la planta
__2. ArrelsB. Realitzar la fotosíntesi
__3. ArrelsC. Absorbir el CO2 de l'atmosfera
__4. FullesD. Absorbir aigua i nutrients del terra
__5. FullesE. Fixar la planta a terra
__6. FullesF. Captar la llum per a absorbir la seua energia
__7. FullesG. Fer creixer la planta en altura
__8. TijaH. Mantindre la planta dreta
__9. TijaI. Evitar l'erosió del sòl
__10. TijaJ. Produir aliments a partir de matèria inorgànica
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.