Problema directe i invers III
Calcula:
7
5
de x = 815
x =
Calcula:
11
3
de x = 273
x =
Calcula:
5
7
de x = 189
x =
Calcula:
6
5
de x = 810
x =
Calcula:
5
4
de x = 332
x =
Calcula:
5
3
de x = 642
x =
Calcula:
9
7
de x = 91
x =
Calcula:
4
3
de x = 84
x =
Calcula:
9
2
de x = 454
x =
Calcula:
3
2
de x = 276
x =
Calcula:
7
5
de 238 =
Calcula:
5
3
de 375 =
Calcula:
9
5
de 612 =
Calcula:
6
5
de 756 =
Calcula:
6
5
de 486 =
Calcula:
7
5
de 637 =
Calcula:
3
2
de 153 =
Calcula:
7
3
de 266 =
Calcula:
8
5
de 744 =
Calcula:
13
6
de 182 =
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.