CM2022-A5
1.Quantes cistelles ha aconseguit anotar la Carla en total?
10 cistelles
15 cistelles
34 cistelles
50 cistelles
2.L’entrenadora explica a les jugadores que una tanda es pot 
considerar “molt bona” si s’han anotat 8 o més cistelles. De 
les 5 tandes fetes per la Carla, quin percentatge han estat 
“molt bones”?
40 %
50 %
60 %
80 %
A partir dels resultats obtinguts en les tandes de llançaments, completa les següents frases:
3.Per la seva banda, la Lucía ha tingut temps de fer 7 tandes 
de 10 llançaments. Els seus resultats han estat:
El percentatge d'encert de la Lucía és del
El percentatge de tandes bones de la Carla és del
El percentatge d'encert de la Carla és del
El percentatge de tandes bones de la Lucía és del
Per tant,
la Carla 
la Lucía
és més bona llançadora.
%
%
%
%
4.Durant un partit, s’enregistren els punts anotats amb una aplicació de mòbil.Acabada la primera part del partit, l’aplicació proporciona un gràfic que mostra la diferència de puntuació entre els dos equips calculada al final de cada minut. Un valor positiu en el gràfic significa que guanya l’equip A.
Segons el gràfic, en quin minut la diferència de punts entre els dos equips ha estat mésgran?
Minut 3
Minut 5
Minut 11
Minut 13
5.Observa el gràfic. Quina de les afirmacions següents descriu el que ha passat entre el 
final del minut 3 i el final del minut 4?
L’equip A ha anotat exactament 3 punts més que l’equip B.
L’equip B ha anotat exactament 3 punts més que l’equip A.
L’equip A ha anotat exactament 4 punts més que l’equip B.
L’equip B ha anotat exactament 4 punts més que l’equip A.
6.Quan ha acabat la primera part, després dels 20 primers minuts de partit, l’equip A 
portava 31 punts. Quants en portava l’equip B en aquell moment?
27 punts
29 punts
33 punts
35 punts
7.Quina expressió correspon a la variable representada en 
el gràfic?
(Punts equip A) + (Punts equip B)
(Punts equip A) – (Punts equip B)
(Punts equip B) – (Punts equip A)
(Punts equip A) x (Punts equip B)
8.En un partit de bàsquet es poden anotar cistelles d’1 punt, de 2 punts i de 3 punts. Utilitzem x i y per indicar:x = cistelles anotades d’1 punt entre els dos equips.y = cistelles anotades de 2 punts entre els dos equips.
Sabem que un cop acabat el partit, entre els dos equips han fet un total de 115 punts i han anotat 63 cistelles, de les quals 4 han estat de 3 punts.Quin dels sistemes d’equacions següents resumeix aquesta informació?
A
B
C
D
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.