4t ESO 2021: Segon assaig CB
Una amiga, la Carla, li comenta que ella també té un
hàmster més petit que pesa les 3/5 parts del seu. Quant
pesa l'hàmpster de la Carla?
30 g
145 g
147 g
90 g
En Joan li diu que controli el pes de l'hàmpster, perquè
si augmenta el 20% o més del pes que té ara, l'haurà
de portar al veterinari. A partir de quin pes la Marta
hauria de portar el seu hàmpster al veterinari?

(Recorda, pes actual del hampster de la Marta: 150 g)
150 g
170 g
180 g
270 g
La Mònica, que també té un hàmpster, li aconsella que
el posi en un habitacle en forma de prisma i amb les
dimensions de 80 cm de llarg, 25 cm d'ample i 35 cm
d'altura. Quant mesura la superfície del terra de l'habi-
tacle
?
140 cm2
210 cm2
7000 cm2
2000 cm2
En Sergi planteja, a la xarxa, la pregunta següent:
quina d'aquestes expressions perment calcular el
volum de l'habitacle?
80+25+35 cm3
80•25•35 cm3
802+252+352 cm3
(20+25)·5 cm3
La Sara comenta que veu la foto de l'hàmpster a la pan-
talla del mòbil en un requadre de 4 cm × 3 cm i, com
que és molt petita, la passarà a la tauleta per veure-la
en un requadre en què la llargada i l'amplada són el
doble de les del mòbil. Quina àrea tindrà el requadre
de la foto a la tauleta?
12 cm2
48 cm2
24 cm2
36 cm2
Quin és el nombre total d'animals de companyia que
tenen els alumnes de la classe?
27
11
25
29
Si observes la taula, hi ha un alumne que té 3 o més ani-
mals. Calcula el nombre exacte d'animals que té:
5
3
9
7
De l'any 2014 a l'any 2016, l'increment de la recaptació
vas ser de ...
13 milions d'euros
2 milions d'euros
30 milions d'euros
15 milions d'euros
De l'any 2014 a l'any següent 2015, hi ha hagut un des-
cens en el nombre d'espectadors. En % això és:
13%
5%
10%
40%
Quant costava, de mitjana, una entrada al cinema l'any
2014?
5,25 €
4 €
4,20 €
6 €
Una entitat sorteja dues entrades per anar al cinema.
S'han posat a la venda 150 números a 1 € cadascun.
El sorteix es farà introduint 150 paperetes numerades
en una capsa i extraient-ne dues, consecutivament i
sense retorn.

L'entitat ha pagat per cada una de les entrades 7 € i ha
venut tots els 150 números. Després del sorteig, quin
benefici ha obtingut l'entitat?
75 €
143 €
150 €
136 €
Una entitat sorteja dues entrades per anar al cinema.
S'han posat a la venda 150 números a 1 € cadascun.
El sorteix es farà introduint 150 paperetes numerades
en una capsa i extraient-ne dues, consecutivament i
sense retorn.

Si es compra un número, quina és la probabilitat que
aquest número surti a la primera extracció del sorteig?
1/7
1/2
1/150
2/150
La Laura vol comprar 8 tacs. Si cada tac el pogués com-
prar al mateix preu que surt el tac del paquet sencer,
quant pagaria la Laura?
3,20 €
1,12 €
4,32 €
2,16 €
La Sònia compra el paquet sencer de 12 tacs, i l'Oriol
compra els 12 tacs d'un a un. Tots dos han comprat 12
tacs, però l'Oriol ha pagat més. Quant més ha pagat?
1,68 €
0,14 €
1,40 €
0,60 €
A partir de quin nombre de tacs comença a ser més car
comprar els tacs d'un a un que comprar el paquet sencer
de 12 tacs?
(Recorda, paquet sencer de 12  tacs=4,80 €)
8 tacs
9 tacs
10 tacs
7 tacs
Un tornavís costa 2 € i un tac costa 0,50 €. Si es compra
un tornavís i un nombre x de tacs, quina és l'expressió
algebraica que determina el cost total?
y=2+0,54+x
y=0,54+2x
y=0,54(x-2)
y=2+0,54x
Un client compra una caixa de cargols i una caixa de
claus de ganxo per 7 €, mentre que un altre client va
pagar 10 € per dues caixes de cargols i una caixa de
claus de ganxo. Quin preu té cada caixa?
4 € cargols, 3 € claus de ganxo
3 € cargols, 4 € claus de ganxo
5 € cargols, 2 € claus de ganxo
2 € cargols, 5 € claus de ganxo
8 € broca, 2 € tacs
4 € broca, 2 € tacs
2 € broca, 4 € tacs
2 € broca, 8 € tacs
Aquest gràfic mostra el preu total (y) d'una broca més
una quantitat (x) de paquets de tacs especials. Segons
aquest gràfic, quin és el preu d'una broca i el d'un pa-
quet de tacs especials?
En un moment d'un dia
assolellat, el pal de 2,50 m
fa una ombra de 0,5 m.
Quina ombra fa un jugador
d'1,75 m, en aquest moment?
35 cm
17 cm
20 cm
50 cm
Una empresa fabrica 1000 pilotes de voleibol i les ven
a 18,90 € cada una. Si les ven totes, quin d'aquests
nombres representa els ingressos totals per la venda
de les pilotes?
1,89·101
1,89·104
1,89·103
1,89·102
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.