3r ESO Estadística 3
Evita que es produeixin empats en les notes finals
Evita que una parella tingui de nota final 10
Evita que un jutge perjudiqui  o ajudi a una parella,
   posant-li puntuacions molt altes o molt baixes.
Evita que surtin molts decimals, ja que sempre surten
   més decimals en dividir per 7 que per 5.
Quin d'aquests efectes s'aconsegueix quan la nota final
es calcula eliminant les puntuacions extremes i fent la
mitjana de les que queden?
La Marta i en David són una altre parella de ball que ha
obtingut, un cop ordenades, les puntuacions següents:
1,2,3,6,7,7,9. La mediana és el ...
7, perquès la puntuació que més vegades ha sortit.
9, perquè és la puntuació més alta.
6, perquè és la puntuació que queda en el centre.
5, perquè és la mitjana de totes les puntuacions.
Amb els nombres 1,2,3 i 4, en Marc i l'Anna han escrit
un nombre diferent a cada cara del dau. Si tiren el dau,
uina és la probabilitat de treure un múltiple de 2?
¾
½
¼
El resultat del càlcul , amb dues xifres decimals, és...
Al final d'un problema de geometria has utilitzat una
calculadora o un full de càlcul per calcular
5,56
22,47
31,00
50,50
√192+122
En un problema de probabilitat s'ha utilitzat la calcula-
dora per fer les operacions següents:
El resultat es troba entre ...
0,33 i 0,34
 0,49 i 0,50
1−
11
19
×
8
7
0,36 i 0,37
0,50 i 0,51
Quina és la probabilitat que en Marc vagi a la mateixa
aula que l'any passat?
1/3
1/12
1/4
1/2
Quin d'aquests successos té de probabilitat ½?
Aquest any, en Marc anirà a una aula etiquetada amb un nombre parell.
Aquest any, en Marc anirà a una aula situada a la segona planta.
Aquest any, en Marc anirà a una aula etiquetada amb el número 2.
Aquest any, en Marc anirà a una aula de la segona planta amb el número 3.
28 alumnes
20 alumnes
80 alumnes
35 alumnes
En Marc llegeix el resultat de l'enquesta feta a 80 alum-
nes de quart d'ESO en la qual se'ls preguntava què pen-
saven ver en el curs següent. Quants alumnes van dir
que farien batxillerat?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.