El cos humà
__1. ANUSA. SERVEIXEN PER CAPTAR LA INFORMACIÓ DE L’ENTORN
__2. APARELL LOCOMOTORB. SERVEIXEN PER PORTAR LA INFORMACIÓ AL CERVELL
__3. APARELL RESPIRATORIC. SERVEIX PER MOURE EL COS
__4. BOCAD. REP LA INFORMACIÓ I PENSA EL QUE HA DE FER
__5. CERVELLE. AQUÍ ES TRITUREN ELS ALIMENTS I ES BARREGEN AMB LA SALIVA
__6. ESTÓMACF. ES BARREGEN ELS ALIMENTS AMB ELS SUCS QUE ELS DESCOMPONEN
__7. INTESTÍG. LES SUBSTÀNCIES ALIMENTÍCIES PASSEN A LA SANG
__8. NERVISH. PER AQUÍ S’EXPULSEN LES SUBSTÀNCIES QUE EL COS NO APROFITA
__9. PULMONSI. SERVEIX PER PRENDRE L’OXIGEN DE L’AIRE
__10. SENTITSJ. AQUÍ L’OXIGEN PASSA A LA SANG
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.